Redagowanie treści stron WWW w systemie "Mini-Portal"
Mini-Portal to nazwa systemu łatwego konstruowania stron www przez osoby bez specjalnego przygotowania informatycznego. W najprostszym przypadku polega to na wpisaniu czystego tekstu przeznaczonego do wyświetlenia. Ambitniejsi mogą dodać swemu dziełu nieco blasku, wplatając w tekst niektóre z przedstawionych obok poleceń. Formatowanie przy pomocy znaczników HTML jest niedozwolone.  
Pojedyncza strona w opisywanym systemieWidok przykładowej strony w systemie Mini-Portal składa się z pewnej liczby segmentów, każdy segment może się dzielić na kolumny, a każda kolumna złożona jest ze szpalt, będących odrębnymi dokumentami możliwymi do niezależnego redagowania. Administrator tworzy ogólną strukturę strony, określając liczbę i kolejność poszczególnych elementów oraz przydziela użytkownikom uprawnienia do redagowania konkretnych szpalt.  
Aby wejść w tryb redagowania, należy uaktywnić sekretny przycisk , który znajduje się w prawym dolnym narożniku strony. Można to zrobić poprzez kliknięcie myszą albo użyć skrótu klawiwszowego: Shift+Alt+e. Wówczas we wszystkich szpaltach, do których użytkownik ma prawo dostępu, pokażą się przyciski redagowania lub . Opuszczenie trybu redagowania umożliwia przycisk w prawym dolnym rogu strony.  
Przycisk umożliwia wejście do katalogu obrazów, w którym można obejrzeć istniejące ilustracje lub dodać nowe. Operator może korzystać z plików dodanych przez inne osoby, ale nie może ich zmieniać. Własne obrazki można usuwać lub podmieniać, ale trzeba to czynić z rozwagą pamiętając, że inni też mogą ich używać. Jeżeli dana strona jest potomkiem innej w hierarchii stron (początek jej wieloczłonowej nazwy wskazuje na inną stronę), to można, a nawet należy, korzystać z obrazów strony nadrzędnej. Można je także modyfikować w zakresie posiadanych uprawnień.  
System akceptuje pliki z grafiką typu: .png, .jpg, .gif oraz .ico, lecz rozróżniane są wyłącznie przez nazwę. Nie ma możliwości zapisania kilku plików o tej samej nazwie, lecz innych rozszerzeniach. W podanym obok przykładzie żądamy wyświetlenia obrazka o nazwie uarr, co spowoduje odszukanie pliku uarr.png.  
Tryb administratora dostępny jest dla osób, którym przydzielono specjalne uprawnienia. Każda strona ma własną listę administratorów. W tym trybie istnieje możliwość redagowania wszystkich szpalt oraz przydzielania użytkownikom dostępu do nich. Przyciski , i pozwalają dodawać odpowiednio segmenty, kolumny i szpalty, a przyciski i - przenosić je w inne miejsce. Usuwanie szpalt jest nieodwracalne i dlatego przycisk zabezpieczono w sposób wykluczający jego przypadkowe użycie. Ponadto w tym trybie pokazuje się dodatkowy przycisk , pozwalający na zmiany parametrów konfiguracyjnych:
caption  tekst widoczny na pasku tytułowym
defcolor  domyslny kolor belek/tła
precolor  domyslny kolor tła sformatowanego tekstu
icon  ikona strony
note  komunikat wyświetlany u góry strony
browse  widoczność w mapie serwisu
visitors  licznik odwiedzin *)
nocount  numery IP bez wpływu na licznik
remark  dowolna notatka
 
Rola superwizora jest zdefiniowana w obrębie całego serwisu i obok uprawnień administratora pozwala dodatkowo na tworzenie i usuwanie całych stron oraz wyznaczanie ich administratorów. Parametry konfiguracji dostępne tylko dla superwizora:
admin  administratorzy strony
created  czas utworzenia strony *)
updated  czas ostatniej modyfikacji *)
notify  adresy e-mail do do powiadomienia
*) te parametry uaktualniają się same i nie należy ich ręcznie modyfikować poza absolutnie wyjątkowymi sytuacjami, o ile nie chcemy generować fikcji
 
Dostępna jest strona testowa, na której można się bawić do woli, pod warunkiem zachowania kultury. Login: demo, hasło: demo (z prawami administratora).
piszemy
widzimy
**pogrubiony** //pochylony// __podkreślony__ pogrubiony pochylony podkreślony
^Xmniejszy^x, ^Ewiększy^e, e=mc^S2^s mniejszy, większy, e=mc2
^`w ramce`, ^Tmaszyna^t w ramce, maszyna
^RRed^r ^GGreen^g ^LbLue^l ^WWhite^w ^NcyaN^n ^MMagenta^m ^YYellow^y ^KblacK^k Red Green bLue White cyaN Magenta Yellow blacK
^Cwyśrodkowany^c
wyśrodkowany
twarda spacja nie^_rozdziela twarda spacja nie rozdziela
+ Pierwsze
* jak
* też
+ Drugie
  1. Pierwsze
    • jak
    • też
  2. Drugie
Enter
nie
łamie
Enter nie łamie
złamany^/wiersz złamany
wiersz
nowy

akapit
nowyakapit
mocniejszy
---
podział
mocniejszy podział
""Umieszczony na początku wiersza włącza/wyłącza wcinanie akapitów   Umieszczony na początku wiersza włącza/wyłącza wcinanie akapitów
znaki: ^^, $$, (R), (C), (TM), ^( i ^) znaki: ^, §, ®, ©, ™, < i >
wbudowane ikonki: ^(tbm,phone,CC0000), ^(tbm,mobile,006666) itd. wbudowane ikonki: , itd.
[
blok
   sformatowanego
      tekstu
]
blok
   sformatowanego
       tekstu
&&TA&&BE&&LA
TABELA
ukrywanie (^---2 minusy lub więcej^---) ukrywanie ()
^{larr[lewy] z lewej lub między ^=uarr[] tekstem lewy z lewej lub między tekstem
^}rarr[prawy] prawy też definiujemy po lewej prawy prawy też definiujemy po lewej
skocz !tu(http://zumi.pl/) lub !!tam(http://kurnik.pl/) albo duży !^=eagle:48(eagle) z małego skocz tu lub tam albo duży eagle z małego
adres !e-mail(milto:nobody@example.com) niewidoczny w kodzie strony adres niewidoczny w kodzie strony
^-009933(HP| http://www.hp.com/| Hewlett Packard, Microsoft| http://www.microsoft.com/| Microsoft, SUN| http://www.sun.com/| Sun microsystems)
HPMicrosoftSUN
^|CC3333(HP| http://www.hp.com/| Hewlett Packard, Microsoft| http://www.microsoft.com/| Microsoft, SUN| http://www.sun.com/| Sun microsystems)
HP
Microsoft
SUN
odnotowano ^$ wizyt przez ^,1998 lat odnotowano 6834 wizyt przez 24 lat
czas wg serwera ^~: ^: czas wg serwera jbw.pl:
2022-10-05 07:51
%%belka tytułowa
belka tytułowa
%%25693Cinny kolor belki
(i automatycznie dla tła)
inny kolor belki
(i automatycznie dla tła)
Do wyboru barwy można skorzystać z mieszalni lub tabeli bezpiecznych kolorów.
 
opiekun: Janusz Wiśniewski :: rejestracja odwiedzin 6834 gości
mobi