główna strona 

 
icon Verify MD5 sum
funkcjonalność
W trybie okienkowym
 • upuść plik na ikonę programu lub działające okienko
 • skopiuj znaną sumę MD5 do schowka
 • program porówna obliczoną sumę z zawartością schowka
Integracja z powłoką systemu
 • nie zapomnij zaznaczyć opcji Shell integration podczas instalacji
 • kliknij prawym przyciskiem na wybranym pliku
 • wybierz Verify MD5 checksum
Operacje przeglądania plików w menu systemowym
 • kliknij prawym przyciskiem na pasku tytułowym
 • Select file... i wybierz dowolny plik do sprawdzenia
 • Write sum to... i dopisz wiersz sumy kontrolnej do pliku tekstowego
W trybie wsadowym
 • aby dopisać sumę kontrolną pliku „thefile” do pliku tekstowego „sumfile”:
 vmd5 thefile -osumfile
 • aby przetworzyć wiele plików za jednym razem:
 @echo off
 if exist md5sum.txt del md5sum.txt
 for %%f in (*.*) do C:\PROGRA~1\vmd5\vmd5.exe %%f -omd5sum.txt
 
vmd5 stworzono przy pomocy MinGW Developer Studio, dlatego jest niewielki i szybki.
lista zmian
 • 1.03 2011-01-21
  dodano manifest aby uzyskać nowoczesny wygląd elementów okienka
 • 1.02 2011-01-11
  tekst pojawiający się na przycisku zamiast sumy przeniesiony do kontrolki tooltip
 • 1.01 2010-08-07
  poprawione zamykanie poprzedniej instancji
 • 1.00 2010-08-03
  nazwa pliku na pasku tytułowym, drobne zmiany w komunikatach
 • 0.99 2010-07-29
  zmieniono kontrolkę sumy na przycisk, z możliwością kopiowania jednym kliknięciem.
 • 0.98
  dodano komunikat o błędzie w przypadku niepowodzenia zapisu sumy
 • 0.97
  wyeliminowano błędne oznaczanie niepustych plików jako "(empty)"
 • 0.96
  reaguje na polecenia także podczas przetwarzania pliku
  przyspieszono działanie o ok. 1%
 • 0.95
  można zamykać klawiszem Esc
 • 0.94
  wyeliminowano powtórne przetwarzanie pliku po poleceniu "Write sum"
 • 0.93
  uruchomienie nowej instancji zamyka poprzednią
  prawdziwa integracja z powłoką zamiast Send to...
  poprawiono literówkę w instalatorze, tworzącą etykietę 'Veify' zamiast 'Verify'
 • 0.92
  wyeliminowano zapaści w okienkach dialogowych load/save
 • 0.91
  dodano w menu opcję otwierającą tę stronę
  zmiana wyglądu ikony programu przy zgodnej sumie
 • 0.90
  zezwolenie by zawartość schowka kończyła się sekwencją "end-of-line"
  usunięcie myślnika z raportu sumy
 • 0.89
  użycie w raporcie czystej nazwy pliku (odrzucenie litery napędu i ścieżki)
  drobne poprawki kodu
 • 0.88
  dodanie poleceń plikowych w menu systemowym
 • 0.87
  poprawka ikony wyświetlanej w menadżerze zadań
 • 0.86
  pierwsze oficjalne wydanie
pobierz za darmo
 
opiekun: Janusz Wiśniewski :: rejestracja odwiedzin 4012 gości
mobi