główna strona  Moje
Darmowe
Programy
 
android
program dla Androida Firemka LITE to prosty i szybki program do fakturowania
program dla Androida Dobry Numer weryfikuje numery REGON, NIP, PESEL, NRB
program dla Androida Bezsenność zapobiega usypianiu urządzenia
program dla Androida Piąty element to nowe wcielenie znanej gry
program dla Androida Wołami wyświetla wielkie napisy
linux
dla BFW port knocking dla Brazil Firewall & Router
dla BFW dmidecode dla Brazil Firewall & Router
windows
program dla Windows PanPrint dla Windows służy do drukowania zdjęć panoramicznych
program dla Windows PPHas dla Windows łagodzi niektóre nonsensy Płatnika
program dla Windows vmd5 dla Windows wygodnie i szybko oblicza sumę MD5 dowolnego pliku
program dla Windows SNSpy ujawnia nie tylko numer seryjny systemu Windows
program dla Windows RMBMenu dodaje pozycje w menu kontekstowym plików
program dla Windows RDP Wash&Go na kłopoty z licencjami Zdalnego Pulpitu
program dla Windows IP Tool pokaże MAC i IP, pozwoli odnowić dzierżawę DHCP
starocie Windows
program dla Windows 5th Element jest prostą grą logiczną.
program dla Windows AGAT MatchBox jest prostą grą logiczną.
program dla Windows RIPmd5 to jeden z najkrótszych programów, jakie można sobie wyobrazić. Poza standardowymi elementami, niezbędnymi do zaistnienia aplikacji, składa się tylko z jednego polecenia: ExitWindowsEx(), które powoduje zakończenie sesji Windows (zamiast żmudnego Start/Shut Down/Yes). Podstawową funkcją tego programu w moim systemie jest opuszczanie Windows na krótko przed tym, nim wyłącznik czasowy odetnie mu dopływ prądu. Obecna wersja programu może być wywoływana z parametrem (byle jakim), co powoduje restart komputera zamiast stanu oczekiwania na wyłączenie komputera. Można więc korzystać z dwóch różnych akcji, a najłatwiej to osiągnąć poprzez zdefiniowanie dwóch skrótów - w jednym wywołujemy RIP, a w drugim np. RIP /r.
  • Status: FREEWARE.
program dla Windows Time Runmd5 jest prostym schedulerem - pozwala wywoływać dowolne programy o dowolnych godzinach. Brak takiego narzędzia w standardowym zestawie aplikacji Windows95 daje się boleśnie odczuć, a przecież na napisanie tego programiku potrzeba raptem kilku godzin. Przykładowy plik konfiguracyjny pokazuje jak użyć TimeRun w charakterze budzika. Inne zastosowanie wiąże się z opisanym powyżej programem RIP. Lista pomysłów jest praktycznie nieograniczona. W wersji 1.06 poprawiono nieco wygląd okienka konfiguracji oraz dodano możliwość "gorącego" startu programu (z pominięciem aktualnie działających aplikacji).
  • Status: FREEWARE.
stary ale jary
Ten program z czasów Windows95 początkowo umieściłem w starociach, ale po namyśle postanowiłem utworzyć dla niego osobną grupę, ponieważ pomimo upływu lat wcale się nie zestarzał i wciąż go z powodzeniem używam, obecnie w Windows7.
program dla Windows Folder Statusmd5 służy do informowania, czy pewien folder jest pusty czy też nie. Uruchomiony program umieszcza swą ikonkę w tzw. "notification area", co sprawia, że nie zajmuje na pasku zadań wiele miejsca. Ikonka swoim kształtem przypomina worek - pusty lub pełny w zależności od stanu monitorowanego folderu. Dodatkowo w chwili przybycia pierwszego pliku do pustego folderu może być emitowany sygnał dźwiękowy. Program znajduje zastosowanie do informowania o nowo przybyłych plikach w środowisku sieciowym, w katalogu odbiorczym w BBS-ie, czy nawet do przypominania o potrzebie uprzątnięcia katalogu TEMP. W wersji 1.56 dodano możliwość aktualizacji wskazania "na życzenie", co jest pomocne w przypadku dysków sieciowych bądź wymiennych, w których zmiany nie są automatycznie odnotowywane przez system. Wzbogacono też konfigurację sygnału dźwiękowego.
  • Status: FREEWARE.
starocie DOS
program dla MS-DOS Time Levelmd5 pozwala konstruować pliki wsadowe, których działanie zależy od aktualnych wskazań zegara. Można np. wywoływać automatycznie w pliku AUTOEXEC.BAT rozmaite oprogramowanie w zależności od pory dnia. Z uwagi na bezpośrednie odwołanie do konkretnej lokacji pamięci, program jest przeznaczony TYLKO dla komputerów IBM PC. Załączono tekst programu w języku C.
  • Status: PUBLIC DOMAIN.
program dla MS-DOS File Selectormd5 służy do wskazywania plików w okienku podobnym do tego, jakie znamy z popularnego Norton Commandera, z możliwością wykonania w stosunku do danego pliku pewnych operacji. Naciśnięcie jednego z klawiszy funkcyjnych od [F1] do [F10] spowoduje wykonanie pliku wsadowego o nazwie odpowiednio od F1 do F10 i rozszerzeniu .BAT z parametrem - nazwą wskazanego pliku. Pozwala na odseparowanie niewprawnego użytkownika od funkcji systemowych, tajemniczych i groźnych w działaniu dla niego i komputera.
  • Status: FREEWARE.
program dla MS-DOS Mini Bookmd5 służy do oszczędnego drukowania tekstów przy użyciu popularnej drukarki atramentowej HP DeskJet. Drukuje małymi literkami 8 typowych stron tekstu (60 wierszy po 80 znaków) na pojedynczej kartce formatu A4. Stroniczki są drukowane w takiej kolejności, że po przecięciu, złożeniu i zszyciu kartek powstaje prawdziwa książeczka.
  • Status: FREEWARE.
program dla MS-DOS Soft File Translatormd5 jest przeznaczony do konwersji plików, głównie tekstowych. O dostępnych rodzajach konwersji decyduje zestaw plików sterujących. Możliwość łatwego tworzenia takich plików we własnym zakresie stanowi o elastyczności tego konwertera. Typowym zastosowaniem jest zamiana polskich liter z jednego standardu na inny. Można sobie wszakże wyobrazić setki odmiennych zastosowań...
  • Status: FREEWARE
 
opiekun: Janusz Wiśniewski :: rejestracja odwiedzin 10342 gości
mobi