2015
istotne zmiany
w Firemce OTG
parametry ZUS
Serwis gofin.pl podaje, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne, czyli kwota wyjściowa do obliczeń składek ubezpieczenia chorobowego, emerytalnego itd. wynosi 3959,00 PLN, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, służące do obliczeń ubezpieczenia zdrowotnego to 4139,42 PLN. Takie kwoty posłużą do obliczeń składek ZUS w Firemce od wersji 1.22. Warto sprawdzić zgodność tych kwot z jakimś innym, niezależnym źródłem.
Jeżeli ktoś chciałby nowe wartości wprowadzić ręcznie, może to zrobić w następujący sposób:
 • Przejść na kartę Biuro i otworzyć roletę Składki ZUS
 • Cofnąć się w historii miesięcy do ubiegłego roku
 • Kliknąć Przeciętne wynagrodzenie
 • W menu wybrać opcję Nowy okres
 • Wpisać aktualną wartość i zapisać
 • Kliknąć Przec. wynagr. dla przeds.
 • W menu wybrać opcję Nowy okres
 • Wpisać aktualną wartość i zapisać
 • Przejść do nowego roku
 • Dla obu nowych podstaw użyć opcji Aktualizuj zależne
nowe parametry ZUS
Od kwietnia 2015 obowiązuje nowy wskaźnik procentowy dla składki ubezpieczenia wypadkowego. Aby zaktualizować wyliczanie składek, należy:
 • Przejść na kartę Biuro i otworzyć roletę Składki ZUS
 • Cofnąć się w historii miesięcy do marca 2015
 • Kliknąć Wypadkowe
 • W menu wybrać opcję Redaguj bieżący
 • Datę Traci ważność ustawić na 2015-04-01
 • Zapisać zmianę
 • Ponownie kliknąć Wypadkowe
 • W menu wybrać opcję Nowy okres
 • W polu Wartość wpisać 1.80
 • Zapisać zmianę
remanent w KPiR
Od wersji 1.19 można wprowadzić do Księgi Przychodów i Rozchodów zapis określający wartość magazynu wynikającą z remanentu (arkusza spisu). Aby taki dokument pojawił się w księdze, musi mieć zdefiniowaną kolumnę KPiR jako -1. Dotychczasowi użytkownicy aplikacji powinni w tym celu zduplikować istniejącą definicję neutralnego dokumentu spisu i zmienić w nowej tylko tę jedną wartość. Od tej pory będzie można nie tylko tworzyć nowy remanent, który pokaże się w KPiR, ale także zmienić typ wcześniejszego, aby wciągnąć go do księgi. Wartość magazynu zapisuje się w nienumerowanym wierszu (numeracja go omija) i najlepiej jeśli to jest pierwszy/ostatni zapis w danym roku.
W nowych instalacjach Firemki definicja takiego dokumentu jest już w startowym zestawie.
nowe opcje
W wesji 1.19 pojawiły się dwie dodatkowe opcje w ustawieniach interfejsu:
 • Niegasnący ekran pozwala powstrzymać wygaszanie ekranu w czasie gdy Firemka jest aktywna, przy czym dotyczy to tylko głównego programu i nie ma wpływu na zewnętrzne aplikacje ani na ekrany konfiguracji.
 • Wysyłanie ze schowkiem sprawia że podczas wysyłania danych adresowych i NIP klienta, np. SMS-em, kodem paskowym lub Wołami, ta sama informacja jest kopiowana także do schowka.
faktura próbna
W wersji 1.26 drobne zmiany objęły wzorzec dokumentu Faktura próbna. Będą one dotyczyć tylko nowych instalacji Firemki. Użytkownicy aktualizujący aplikację mogą dokonać tych zmian ręcznie:
 • Kierunek przepływu: Neutralny zamiast Sprzedaż
 • Podlega VAT: Tak zamiast Nie
Bez tego dla dodawanych pozycji podpowiadana jest stawka VAT 0% niezależnie od wartości zarejestrowanej w magazynie.
Niestety, nowy wzór dokumentu wprowadza niepożądaną zamianę sprzedawcy z nabywcą. Usterka ta została poprawiona w następnej wersji.
podatek kwartalnie
Wersja 1.27 wprowadza możliwość kwartalnego rozliczania podatku dochodowego i VAT. Wyboru odpowiedniego okresu podatkowego można dokonać w Parametrach aplikacji.
Obliczanie podatku prowadzone jest niezależnie dla cyklu miesięcznego i kwartalnego, i można bezkarnie przełączać się pomiędzy nimi. Dla przykładu, podatek obliczony za II kwartał nie zamazuje tego obliczonego za czerwiec. W zależności od wybranego cyklu drukowana jest deklaracja VAT-7 lub VAT-7K.
Należy pamiętać, że kwartalne rozliczanie podatku nie zwalnia od obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych w cyklu miesięcznym.
Mam nadzieję, ze Firemka da Państwu impuls do zainteresowania się tą formą rozliczania, nie wszystkim jeszcze znaną, i dzięki możliwości wypróbowania obu wariantów pomoże wybrać korzystniejszy.
szybsze listy
Wersja 1.29 przynosi istotną zmianę w sposobie wyświetlania list, co znajduje też odbicie w ich wyglądzie. Zamiast cieniowanego oznaczenia bieżącej pozycji pojawiła się kolorowa szybka, która jest szybka, więc przynosi poprawę płynności przewijania, zwłaszcza na słabszych urządzeniach. Listy zyskały nowe możliwości efektów wizualnych, których przykładem jest oznaczanie kolorowym paskiem dokumentów liczonych od brutto. Poprzednio takie dokumenty były oznaczone dyskretną kropeczką przed nazwą rodzaju dokumentu, co było łatwe do przeoczenia. Przy okazji oznaczenie ceny netto/brutto pojawiło się też na formatce dodawania lub redagowania pozycji dokumentu, aby nie trzeba było więcej zgadywać.
łatwiejsze wyszukiwanie
Drugą ważną zmianą w wersji 1.29 jest zastąpienie w wyszukiwaniu wieloznacznika * (gwiazdka) przez   (spacja). Przypuszczam, że niewiele osób korzystało dotąd z gwiazdki, bo dostęp do niej jest kłopotliwy na typowej klawiaturze ekranowej Androida. Przypomnę, że taki znak (obecnie spacja) zastępuje dowolny ciąg znaków (w tym także pusty), a więc użycie w Magazynie wzorca wyszukiwania kot ara pokaże nam takie towary jak:
 • kotara
 • kot arabski
 • zakotwiczona karawela
a zapytanie tomasz 888 wyłuska spośród Klientów:
 • Tomasza z Warszawy, o numerze telefonu 888...
 • Firmę ABC z Tomaszowa, mającą trzy ósemki w NIP-ie
VAT od paliwa
Jak wiadomo, przedsiębiorcy korzystający ze swych samochodów nie tylko do celów związanych z działalnością, mogą od 1 lipca odliczać 50% VAT-u od tankowanego paliwa. W Firemce traci zatem zastosowanie dokument Faktura za paliwo. Od lipca zakupy paliwa rejestrujemy razem z innymi wydatkami samochodowymi fakturą kosztu z 50-procentowym odliczeniem VAT. Przestrzegam przed pokusą modyfikacji dotychczasowej definicji Faktury za paliwo, bo to wstecznie zmieniłoby wszystkie zarejestrowane dotąd dokumenty! Nieaktualną definicję należy pozostawić w spokoju i po prostu z niej więcej nie korzystać. Można co najwyżej zmodyfikować nazwę, np. dopisując: "do 2015-06-31". Ten szablon dokumentu zniknie z przyszłych wersji Firemki (bez obawy, tylko dla nowych użytkowników).
nowe deklaracje VAT
Od lipca obowiązują nowe wzory deklaracji: VAT-7(15) i VAT-7K(9). Poprzednie wzory obowiązywały od kwietnia 2013, czyli wcześniej niż wprowadzenie ich drukowania w Firemce. Dopóki istniał tylko jeden wzór deklaracji, nie było potrzeby ograniczania zakresu jej użycia. Firemka od wersji 1.30 drukuje odpowiedni wariant deklaracji zgodnie z wybranym miesiącem podatkowym, a deklaracji wcześniejszej niż za kwiecień 2013 nie da się wydrukować.
Warto zauważyć, że dla użytkowników Firemki nic się z powodu nowych deklaracji nie zmienia, bo nowości dotyczą rubryk, które nie były i nie są przez aplikację obsługiwane.
wielka mała faktura
Wersja 1.32 przynosi możliwość powiększenia czcionki wydruku dokumentów handlowych. Jest to ukłon w stronę miniaturowych drukarek, takich jak VLine-112. Taka drukarka pomniejsza proporcjonalnie wydruk do szerokości ok. 11 cm, co zwykłą czcionkę czyniłoby mało czytelną. Nowa grupa opcji wydruku pozwala zniwelować ten problem:
 • Powiększ fakturę zwiększa czcionkę i grubość kresek
 • Powiększ też logo pozwala proporcjonalnie zwiększyć rozmiar znaku graficznego
 • I zredukuj marginesy likwiduje odstępy od brzegu wydruku
Pierwsza opcja automatycznie włącza/wyłącza pozostałe, co pozwala uprościć do jednego kliknięcia proces przełączania trybu.
Jednocześnie ze zmianą wielkości czcionki następuje też zmiana układu dokumentu, aby przeciwdziałać nadmiernemu zagęszczeniu tekstu. Lista pozycji pozbawiona została nadmiarowych kolumn, inaczej też wygląda podsumowanie podatku. Należy wziąć po uwagę, że dokument w tym trybie pomieści na stronie mniej pozycji.
logo łatwiej
W wersji 1.32 wprowadzono ułatwienie w definiowaniu znaku graficznego. Obecnie Firemka akceptuje pliki PS pochodzące z programu Inkscape, bez potrzeby ich konwertowania do specjalnego formatu. Plik z definicją logo można umieścić w katalogu roboczym Firemki i wczytać do konfiguracji bez stosowania niewygodnego kopiuj/wklej. Dla zachowania zgodności, działa także stary sposób opisany w podręczniku.
ulepszone przeliczanie ceny
Od wersji 1.33 przy dodawaniu lub redagowaniu pozycji na fakturze/rachunku długie przyciśnięcie pola VAT przelicza cenę netto do brutto dla dokumentów liczonych od brutto, a cenę brutto do netto dla dokumentów liczonych od netto. Wcześniej możliwe było tylko przeliczenie z netto do brutto.
zakup środka trwałego
Firemka 1.33 przynosi możliwość rejestrowania zakupów środków trwałych. Nowi użytkownicy znajdą szablon dokumentu Zakup środka trwałego w domyślnym zestawie szablonów. Użytkownicy wcześniejszych wersji mogą po aktualizacji stworzyć go sobie samodzielnie poprzez zduplikowanie szablonu Faktura kosztu i zmianie w nowym:
 • opisów na Zakup środka trwałego
 • kolumny KPiR na 0
 • włączenie "ptaszka" Środek trwały
Zero jako kolumna KPiR powoduje, że taki dokument nie jest brany pod uwagę w obliczeniu podatku dochodowego, służy więc tylko do odliczenia VAT. Koszt środka trwałego w podatku dochodowym ewidencjonuje się za pomocą odrębnych wpisów czyli rat amortyzacji, np. dokumentem Dowód wewnętrzny lub lepiej jego (odpowiednio nazwanym) klonem. W praktyce wygodnie jest stworzyć duplikat tego szablonu osobny dla każdego środka trwałego i umieścić w tytule lub podtytule dokumentu oznaczenie danego przedmiotu. Wówczas, dzięki odrębnemu szeregowi numeracji, bardzo łatwo można kontrolować liczbę wyemitowanych odpisów amortyzacyjnych.
Przełącznik Środek trwały w szablonie dokumentu ma zastosowanie wyłącznie do zakupu takiego przedmiotu i powoduje umieszczenie tego wydatku w odpowiedniej rubryce deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. W szczególności nie stosuje się tego "ptaszka" przy odpisie amortyzacyjnym, który jest zwykłym kosztem.
 
opiekun: Janusz Wiśniewski :: rejestracja odwiedzin 3716 gości
mobi