główna strona  Zalecana
konfiguracja
poczty
 
Obecnie nasz serwer pocztowy main.jbw.pl legitymuje się certyfikatem SSL: MD5 Fingerprint=4C:AE:3F:5E:28:15:07:EC:A1:FC:B6:5C:60:24:37:A8
odbieranie poczty
Do odbierania poczty służy protokół POP3 z zabezpieczeniem SSL. Aby zapobiec pokusie niefrasobliwości, inne sposoby odbierania poczty zostały na naszym serwerze wyłączone.
W programie Outlook Express
zwracamy uwagę na prawidłowy typ serwera (powinien być POP3):Zaznaczamy bezpieczne połączenie i upewniamy się czy numer portu jest równy 995, a w razie konieczności poprawiamy:

wysyłanie poczty
Aby ochronić nasz serwer pocztowy przed próbami wykorzystania go przez obce osoby jako przekaźnika niepożądanych przesyłek, wprowadzony został wymóg uwierzytelnienia nadawcy listów. Bez tego nie będzie możliwe wysyłanie wiadomości poza nasz serwer.
Wymaga to niewielkiej zmiany w konfiguracji konta w programie pocztowym, polegającej na włączeniu opcji uwierzytelniania dla poczty wychodzącej.
W programie Outlook Express
zaznaczamy to ptaszkiem jak na poniższym obrazku:Do tego KONIECZNIE należy włączyć opcję szyfrowania transmisji dla poczty wychodzącej. Jeżeli tego nie zrobimy, nieuczciwy użytkownik sieci może przechwycić i odczytać nie tylko treść naszych listów, ale także login i hasło, którym się uwierzytelniamy. W programie Outlook Express robimy tak:W programie MS Outlook 2003
analogiczne okienka wyglądają podobnie, tylko trudniej je znaleźć:
W programie Mozilla Thunderbird
obie opcje umieszczono w jednym okienku konfiguracji serwera poczty wychodzącej, przy czym te oznaczone na zielono są ustawiane przez program automatycznie:Uwaga na rezydentne programy antywirusowe, które mogą uniemożliwiać szyfrowanie poczty wychodzącej!
 
opiekun: Janusz Wiśniewski :: rejestracja odwiedzin 6085 gości
mobi