Firemka OTG
o tym jak się
historia ma cała
2016
 • 1.42 2016-12-19
  ● uodpornienie rejestru zakupów na dokumenty bez pozycji
  ● lepsze liczenie ceny przy ujemnych stanach magazynu
 • 1.41 2016-10-19
  ● deklaracja VAT-7K(11)
  ● obejście błędu Androida 5 przy kolorowaniu pól tekstowych
 • 1.40 2016-09-19
  ● uzupełnienie kopii bezpieczeństwa o elementy konfiguracji pominięte poprzednio
  ● formularz VAT-7(17)
 • 1.39 2016-08-17
  ● poprawka w aktualizacji drzewa ubezpieczeń
 • 1.38 2016-06-15
  Od brutto domyślnie jak w poprzednim dokumencie więcej...
  ● Eliminacja zerowych przelewów do ZUS
  ● Usprawnienie aktualizacji parametrów składek
 • 1.37 2016-05-08
  ● termin liczony od daty wystawienia
  ● mniejsze składki ZUS za czas choroby
  ● aktualizacja parametrów składek ZUS więcej...
 • 1.36 2016-02-24
  ● deklaracja VAT-7(16) i VAT-7K(10)
 • 1.35 2016-01-30
  ● autonumeracja wg daty wpisu, a nie bieżącej
  ● nowe parametry składek ZUS
2015
 • 1.34 2015-12-29
  ● naprawione domyślne wartości parametrów konfiguracji
  ● poprawiona literówka w przykładowych danych
  ● przejście na kartę Dokumentów po dodaniu nowego
 • 1.33 2015-11-30
  ● poprawa dokładności zaokrągleń
  ● naprawa usterki wyboru miesiąca ZUS
  ● sprytne przeliczanie ceny pozycji
  ● zakup środka trwałego więcej...
 • 1.32 2015-11-06
  ● noworoczne zerowanie auto-numeracji
  ● wczytywanie logo z pliku
  ● duże litery dla małych drukarek więcej...
  ● wiele drobnych poprawek
 • 1.31 2015-08-25
  ● poprawka błędu przenoszenia nadwyżki VAT
 • 1.30 2015-08-22
  ● deklaracja VAT-7(15) i VAT-7K(9)
  ● bez Faktury za paliwo w nowych instalacjach
  ● kolorowanie świąt podczas redagowania daty
 • 1.29 2015-07-24
  ● likwidacja nadmiarowych zer w plikach PDF
  ● wygodniejsze wyszukiwanie wieloczłonowe więcej...
  ● uproszczenie i przyspieszenie wyświetlania list więcej...
  ● kolorowe wyróżnienie dokumentów liczonych od brutto
  ● opis ceny netto/brutto przy redagowaniu pozycji
  ● naprawiona wartość domyślna stawki VAT towaru/pozycji
 • 1.28 2015-07-17
  ● naprawiona usterka generatora PDF
 • 1.27 2015-07-17
  ● kwartalne rozliczanie podatków, deklaracja VAT-7K więcej...
  ● drobne poprawki w deklaracji VAT-7
  ● niezależny wybór miesiąca dla podatku i ZUS
  ● dyskretniejszy kręciołek oczekiwania
  ● objęcie konfiguracji blokadą wygaszania
  ● elastyczne okienko domyślne dla nowych
  ● uproszczony sposób wyboru miesiąca
  ● drobne zmiany w przyciskach, np. OK zamiast Zapisz
  ● eliminacja kolizji przy generowaniu plików PDF
  ● poprawka przestawionych stron transakcji neutralnych dokumentów
  ● lepsze zawijanie adresu w okienku koperty
 • 1.26 2015-05-23
  ● zaokrąglanie podatku do pełnych zł, a nie 10 gr
  ● poprawka wydruku KPiR przy niepełnych danych Klienta
  ● aktualne parametry ZUS dla nowych instalacji więcej...
  ● zmiana parametrów dokumentu Faktura próbna dla nowych instalacji więcej...
 • 1.25 2015-04-13
  ● poprawka stabilności więcej...
 • 1.24 2015-03-26
  ● poprawka znikających stawek VAT
  ● naprawa problemów z uruchamianiem
 • 1.23 2015-03-22
  ● przyspieszony start
  ● logo zamiast pustego ekranu
  ● poprawa stabilności dla dużych baz
  ● telefonowanie wprost z listy klientów
  ● bez opcji "Telefonuj" dla nie-telefonów
 • 1.22 2015-02-03
  ● przywrócone liczenie od netto dla rachunków
  ● w dokumentach nie-VAT domyślna stawka = 0%
  ● podpowiedź daty zapłaty zgodnie z terminem
  ● podstawy składek ZUS na 2015 rok
 • 1.21 2015-01-21
  ● naprawiony błąd w KPiR kwoty RW netto (było brutto)
  ● wybór dokumentów wg daty wpisu (było sprzedaży)
  ● kopiowanie nazwy towaru z formatki pozycji dokumentu
  ● ilość przy zakupie domyślnie 1
  ● dla dokumentów typu rachunek domyślne liczenie od brutto
 • 1.20 2015-01-08
  ● naprawiony krytyczny błąd inicjalizacji na niektórych urządzeniach
 • 1.19 2015-01-06
  ● naprawione tworzenie dokumentu spisowego (popsute w wersji 1.17)
  ● naprawiony zapis RW w KPiR
  ● jednostka miary w arkuszu spisu
  ● wartość remanentu w KPiR (zdefiniuj we wzorcu kolumnę -1)
  ● ujednolicenie wywołań aplikacji zewnętrznych
  ● lepszy wygląd w dużych rozdzielczościach
  ● opcja niewygaszania ekranu (w ustawieniach interfejsu)
  ● różne drobne poprawki
2014
 • 1.18 2014-11-23
  ● naprawione podsumowanie w księgach podatkowych (popsute w wersji 1.16)
  ● eksport danych klienta przez SMS, mail, QR-code itp.
  ● import danych klienta z obrazu QR-code
 • 1.17 2014-11-15
  ● ukrywanie opcji "Zmień w dokumencie"
  ● redukcja użycia pamięci przy generowaniu plików PDF
  ● uporządkowanie wyglądu zestawienia dokumentów
  ● naprawa daty wydruku dokumentu inwentaryzacji
 • 1.16 2014-11-05
  ● szybsze wydruki, mniejsze pliki
  ● konfiguracja tytułu zestawienia dokumentów
  ● naprawione błędy w wydrukach spisu towarów
 • 1.15 2014-10-09
  ● naprawiony błąd w zestawieniu dokumentów
  ● ulepszone nazwy plików z wydrukami
 • 1.14 2014-09-26
  ● ucywilizowanie autopropagacji dat
  ● sugestie dla zewnętrznych aplikacji
  ● zmiana domyślnych ustawień gestów
 • 1.13 2014-09-14
  ● obsługa wielu adresów e-mail
  ● auto-propagacja dat (można ją wyłączyć w ustawieniach interfejsu)
  ● współpraca z czytnikiem i generatorem kodów kreskowych
  ● dodatkowe pole Kod dla towarów i klientów
  ● gesty w polach tekstowych
 • 1.12 2014-07-18 WAŻNE!
  ● naprawiony błąd w KPiR przy niepełnym odliczeniu VAT
  ● naprawiony kolejny błąd błąd w kwotach PIT Zapłacone i Do zapłaty
    należy ponownie obliczyć podatek kolejno we wszystkich miesiącach
 • 1.11 2014-07-07
  ● naprawa list wyboru dla starszych wersji systemu
 • 1.10 2014-06-20
  WAŻNE! naprawiony błąd kwot podatku dochodowego: Zapłacone i Do zapłaty
    należy ponownie obliczyć podatek kolejno we wszystkich miesiącach
  ● dostrajanie formatu NRB
 • 1.09 2014-05-31
  ● indykator kontekstu daty
  ● dodatkowe pole Symbol dla towarów
  ● dostrajanie formatu NIP
  ● filtrowanie dokumentów wg zakresu dat
  ● filtrowanie dokumentów wg typów
  ● nakładanie filtrów dokumentów
  ● zmodernizowane menu filtrowania dokumentów
  ● liczby w tradycyjnym formacie przy imporcie/eksporcie
  ● eksport dokumentów więcej...
 • 1.08 2014-05-04
  ● szybkie przenoszenie kwot dokumentu do schowka
  ● bezpośrednie wyszukiwanie w polach wyboru
  ● kontekst daty czyli umowne dziś więcej...
 • 1.07 2014-04-13
  ważne: naprawiony błąd w Ewidencji zakupów VAT
  ● możliwość przywołania mapy dla adresu
  ● wywołanie menedżera plików w roboczym katalogu
  ● funkcje dotykowe dla: Biuro/Własne dane
  ● struktura sprzedaży ZW osobno dla każdego roku
  ● reorganizacja menu więcej...
 • 1.06 2014-03-30
  ● definiowanie dokumentów z niepełnym odliczeniem VAT więcej...
  ● szereg drobnych poprawek
 • 1.05 2014-03-08
  ● konfigurowalne napisy dla dat wystawienia i sprzedaży więcej...
  ● przeniesienie definicji "pod datą wystawienia" do szablonu dokumentu
  ● we wspomnianych napisach daty zastępujemy symbolami: @DWP (dla daty wpisu), @DWS (dla daty wystawienia) i @DSP (dla daty sprzedaży)
  ● poprawka obliczeń w metodzie "od brutto"
  ● parametry konfiguracji utrwalane wraz z kopią danych
 • 1.04 2014-02-21
  ● aktualizacja parametrów ZUS z wbudowanych danych
  ● naprawa błędu w generowaniu ewidencji sprzedaży
  ● poszerzenie informacji startowych
  ● poprawki stabilności
 • 1.03 2014-02-01
  ● opcja automatycznych wielkich liter
  ● data na wydruku inwentaryzacji
  ● uproszczone redagowanie parametrów ZUS
  ● prezentacja historii zmian po aktualizacji
  ● poprawione usterki w wyszukiwaniu
  ● sprytne zagęszczanie długich nazw
  ● lepsza kontrola wprowadzanych liczb
  ● parametry ZUS 2014 (dla nowych instalacji)
  ● możliwość zmian skali podatkowej
 • 1.02 2014-01-04
  ● naprawiony błąd importu słowników
 • 1.01 2014-01-04
  ● ułatwione wprowadzanie danych {v7npidu} w VAT-7
  ● naprawiony błąd w eksporcie/imporcie składek ZUS
  ● poprawiony wydruk inwentaryzacji gdy 0 towarów
  ● drobne zmiany w przykładowych danych
2013
 • 1.00 2013-12-31
  ● obliczenia do deklaracji podatku dochodowego
  ● obliczenia do deklaracji podatku VAT
  ● wydruk deklaracji VAT-7
  ● generowanie płatności do US
  ● poprawione kolorowanie powielanej daty
  ● poprawiony błąd w bibliotece do PDF
 • 0.99a,b 2013-12-15
  ● szybka naprawa zauważonych błędów
  konieczna aktualizacja!
 • 0.99 2013-12-07
  ● telefonowanie do klienta
  ● wiadomość e-mail do klienta
  ● domyślna adnotacja dla dokumentu
  ● stawka podatkowa ZW
  ● konfiguracja procentowego udziału ZW w sprzedaży
  ● określenie metody odliczenia VAT przy zakupach
  ● wygodniejsze redagowanie pozycji dokumentu
  ● szablony dokumentów przeniesione na kartę magazynu
  ● obliczanie składek i generowanie przelewów ZUS
  ● wyróżnienie świąt podczas redagowania dokumentów
 • 0.98 2013-08-15
  ● adres www sprzedawcy na fakturze
  ● poprawka zapisu dat i sortowania dokumentów
  ● ochrona przed zmianą strefy czasowej
  ● ochrona przed błędami w importowanych słownikach
  ● drukowanie konta zależne od sposobu zapłaty
  ● lepsze wartości domyślne w nowym dokumencie
 • 0.97 2013-05-17
  ● tworzenie dokumentu dla wskazanego klienta
  ● uproszczony komunikat braku autoryzacji
  ● lepsza reakcja na błędy w przelewach ZUS
 • 0.96 2013-04-12
  ● zaznaczanie towarów w magazynie z pozycji dokumentu
  ● blokada tworzenia dokumentu gdy brak słowników
 • 0.95 2013-03-04
  ● możliwość określenia marży dla towaru
  ● domyślna marża dla nowych klientów/towarów
  ● możliwość wyłączenia sugestii przy wyszukiwaniu
  ● '?' jako dowolny znak w wyszukiwaniu
 • 0.94 2013-01-29
  ● likwidacja napisów Oryginał/Kopia więcej...
  ● dodanie podtytułu dokumentu
  ● zmiana opisu parametru konfiguracji z "Miejsce wystawienia" na "Poniżej daty wystawienia"
  ● drobna poprawka stabilności
 • 0.93 2013-01-21
  ● lepsze sortowanie spisu towarów
  ● automatyczne aktualizowanie cen w magazynie wg algorytmu średnia ważona
  ● zmiana opcji Napraw stany na Napraw stany i ceny, co pozwala zaktualizować wszystkie ceny wg nowego algorytmu (przed wypróbowaniem nowinek zaleca się zapisanie kopii bezpieczeństwa)
 • 0.92 2013-01-19
  ● poprawa stabilności w przypadku niekompletnych lub nietypowych danych
 • 0.91 2013-01-11
  ● przywrócenie typu wydruku "Ubezpieczenie", który zaginął w niejasnych okolicznościach
 • 0.90 2013-01-07
  ● istotne poprawki, zalecana niezwłoczna aktualizacja
  ● faktyczne odblokowanie działania eksportu płatności
  ● poprawka autonumeracji istniejącego dokumentu
  ● poprawka zaokrągleń przy sumowaniu dokumentu
 • 0.89 2013-01-01
  ● eksport płatności w formacie ELIXIR
2012
 • 0.88 2012-12-08
  ● otwarcie menu podręcznego wskazuje zarazem bieżący element
  ● zwiększenie odporności aplikacji na niekompletne dane
  ● odwrócenie kierunku przelewu dla ujemnych kwot
  ● poprawiony wygląd przelewów
  ● nowy format wydruku: przelew do ZUS (pole numeru dokumentu musi zawierać: RRRRMM-XNN, gdzie R to rok, M - miesiąc, X - typ deklaracji, a N - jej numer)
 • 0.87 2012-11-28
  ● usunięty błąd w pobieraniu listy miesięcy dla ksiąg podatkowych
 • 0.86 2012-11-27
  ● usunięty poważny błąd generowania zapłat
  ● synchronizacja nagłówka zapłaty z listą pozycji
  ● poprawione auto-przewijanie po zmianie daty dokumentu
  ● wiele mniejszych poprawek i ulepszeń
 • 0.85 2012-11-21
  ● dalsze poprawki tekstów w przesyłkach e-mail
  ● ulepszona segregacja towarów
 • 0.84 2012-11-15
  ● poprawiony wydruk przelewu dla ujemnych kwot
  ● poprawione wiązanie zapłat
  ● opcja zapłat grupowych przeniesiona do górnego menu
  ● więcej opcji przesyłania wydruków
  ● dodana opcja elastycznego okna edycji
 • 0.83 2012-11-13
  ● uproszczenie kodu = mniejsza objętość
  ● urealnienie nazw w wiadomości e-mail
  ● Inna nazwa dla szablonu wydruku bez VAT, działanie bez zmian
  ● domyślnie bez "Oryginał/Kopia" w nowych instalacjach
 • 0.82 2012-11-12
  ● drobne zmiany w kolorystyce
 • 0.81 2012-11-10
  ● dodany wydruk zestawienia dokumentów
 • 0.80 2012-11-08
  ● więcej wbudowanych przykładów
  ● od teraz wymaga systemu w wersji co najmniej 2.3.3
 • 0.79 2012-11-08
  ● poprawiona usterka w wysyłaniu dokumentów
  ● zmiana kolejności elementów dolnego menu
 • 0.78 2012-11-07
  ● pierwsze publiczne wydanie
 
opiekun: Janusz Wiśniewski :: rejestracja odwiedzin 3046 gości
mobi