Firemka OTG
kruczki
i sztuczki
To, że Firemka OTG wygląda podobnie do Firemki LITE, nie jest dziełem przypadku. Obie aplikacje mają wspólny trzon, te same moduły odpowiadają za wyświetlanie głównych części interfejsu, za obliczenia finansowe i za wydruki. Z tego powodu przy aktualizacjach można zaobserwować zmiany pojawiające się jednocześnie w obu aplikacjach, a większość sztuczek dla wersji LITE dotyczy także pełnej wersji. Tutaj opisane są takie wynalazki, które albo działają tylko w wersji OTG, albo ich użycie w uproszczonej wersji jest kłopotliwe.
Firemka na PC
Nie, nie ma w planach innej platformy niż Android, ale można się posłużyć komputerem stacjonarnym dla poprawienia komfortu pracy z telefonem. Umożliwia to rewelacyjny program MyPhoneExplorer. Przy jego pomocy uzyskamy obraz androidowego ekranu na dużym monitorze, a dane można wprowadzać przy użyciu klawiatury i myszy, a nawet używać windowsowego schowka do kopiowania tekstów do i z telefonu.
kilometrówka
Ponieważ zdarza mi się obliczać należność za użycie prywatnego auta do celów służbowych, zapragnąłem aby Firemka dokonywała tych wyliczeń. Problem w tym, że stawka za kilometr, np. 0,8358 określona jest z dokładnością do czterech cyfr po przecinku, gdy tymczasem w Firemce można wpisać tylko dwie. Prosty trick polega na zmianie jednostek z km na 100km. Teraz stawka 83,58 ma już 2 cyfry po przecinku, a przejechane 125 kilometrów wyrazimy w nowych jednostkach jako 1,25 setki.
Firemka OTG pozwala na zdefiniowanie towaru o takich właściwościach i później wielokrotne wykorzystywanie go w tego typu obliczeniach.
termin zapłaty zapłaty
Unikalna moc Firemki, pozwalająca na dowolne przekształcanie dokumentów, niesie też czasami wątpliwości w rodzaju: po co w dokumencie zapłaty termin zapłaty? Odpowiedź jest prosta: po nic. Trzeba bowiem pamiętać, że elementy, które w Firemce konstruujemy pod hasłem Dokument, nie są w istocie dokumentami. Są to tylko zestawy danych, które mogą zostać wykorzystane do wyemitowania dokumentu w postaci pliku PDF. O tym, jakie dane zostaną wykorzystane na wydruku, decyduje szablon dokumentu, a w przypadku zapłaty (czyli przelewu) takie pola jak Data wpisu, Termin czy Sposób zapłaty są ignorowane, nie ma więc znaczenia co w nich się znajduje.
gdy kontekst ucieknie z ekranu
Gdy bieżąca pozycja znajdzie się poza ekranem, czasem trudno do niej wrócić, bo nie wiadomo gdzie jej szukać (w górze czy w dole, i jak daleko?). Po pierwsze upewnij się, że filtrowanie jest wyłączone, bo może być niewidoczna z tego powodu. Potem przejdź do innej zakładki i wróć do właściwej. Ta operacja zawsze przesuwa bieżący element tak, by był widoczny na ekranie. Jeśli nadal go nie widać, to może po prostu żaden nie jest zaznaczony?
efemeryczne pliki PDF
Firemka OTG tworzy obrazy dokumentów do wydruku lub wysyłki, zapisując je w swym katalogu roboczym w postaci plików PDF. Aby zachować porządek i nie zapełniać bez potrzeby pamięci masowej urządzenia pliki te, a ściślej wszystkie pliki z rozszerzeniem .pdf, są kasowane w chwili uruchomienia programu. Jeżeli więc zaistnieje potrzeba zachowania pliku z dokumentem na dłużej, trzeba go przenieść w jakieś inne miejsce przed ponownym uruchomieniem Firemki. Pamiętajmy też, że roboczy katalog programu nie jest dobrym miejscem do przechowywania własnych plików PDF, bo grozi im szybkie unicestwienie.
klonowanie danych
Firemka umożliwia klonowanie wpisów przy pomocy opcji Duplikuj, dostępnej w menu podręcznym każdej listy. W przypadku słowników otrzymujemy dokładną kopię elementu. Trzeba przy tym pamiętać, że choć na oko takie bliźniacze elementy niczym się nie różnią, to pierwowzór może być powiązany z transakcjami, w których był wcześniej użyty, podczas gdy kopia jest wolna od wszelkich powiązań, co w razie pomyłki pozwala ją bez kłopotu usunąć. Dla uniknięcia nieporozumień pamiętajmy, że po zduplikowaniu nowy element staje się elementem bieżącym.
W przypadku dokumentów klonowanie przebiega odrobinę inaczej, ponieważ nowy dokument otrzymuje aktualne daty oraz kolejny numer, o ile podlega autonumeracji. Wraz z nagłówkiem dokumentu duplikują się także wszystkie jego pozycje. Stanowi to wygodny mechanizm do cyklicznego generowania podobnych dokumentów, np. faktur za usługi telekomunikacyjne.
sprzedaż zakupionych towarów
Zdarza mi się składać komputer dla klienta. Osobno kupiona obudowa, osobno płyta główna, osobno procesor itd. Ale jak do faktury sprzedaży odszukać te towary w magazynie, rozproszone wśród wielu podobnie nazwanych? Służy do tego opcja "Zaznacz w magazynie", której możemy użyć na poszczególnych pozycjach faktury zakupowej. Dzięki znacznikom bez trudu odfiltrujemy w magazynie wybrane towary, by z nich skomponować docelową fakturę.
ELIXIR
ELIXIR jest międzybankowym systemem wymiany dokumentów, oferującym w szczególności możliwość przysyłania do banku zleceń przelewów w formie pliku tekstowego o ustalonym formacie. Aby wygenerować taki plik w Firemce OTG, należy zaznaczyć grupę dokumentów typu Zapłata i ograniczyć widoczność do tylko tych dokumentów. Wówczas w górnym menu pojawi się opcja Eksportuj płatności. Plik przelewów zapisuje się w roboczym katalogu Firemki pod nazwą utworzoną z bieżącej daty i czasu, z rozszerzeniem .lxr.
Uwaga: plik może zawierać mniej przelewów niż wybrano, jeżeli wymagane dane są niekompletne (np. brakuje numeru rachunku).
faktura próbna
Ten typ dokumentu, obecny w przykładowych danych, przypomina do złudzenia Fakturę pro forma, ale w Firemce celowo został nazwany inaczej, aby uciec od prawnych następstw. Przyjęło się bowiem, że pro-forma stanowi potwierdzenie złożenia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a więc może zachęcać kontrahenta do domagania się spełnienia zawartych w niej obietnic. Faktura próbna, podobnie jak pro-forma, nie rodzi żadnych następstw podatkowych, a ponadto nie rodzi następstw prawnych. Jeżeli potrzebujemy prawdziwej Faktury pro forma, której nie ma wśród przykładów, wystarczy zmienić nazwę tego typu dokumentu albo sklonować go i zmienić nazwę jednemu z bliźniaków.
rabat
Pogardzany przeze mnie wynalazek, mający wzbudzić w kliencie fałszywe na ogół przekonanie, że został potraktowany w wyjątkowy sposób. W Firemce nie ma i nie będzie rzeczy w tym rodzaju. Zamiast tego towary są rejestrowane z cenami zakupu, a podczas sprzedaży powiększa się ich cenę o planowany zysk, zwany też narzutem lub marżą.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie by zdefiniować niematerialny towar o nazwie Rabat z jednostką miary 100%. Jeżeli jako cenę takiego towaru wpiszemy dotychczasową kwotę faktury, a jako ilość np. -0.15, to w magiczny sposób wartość dokumentu zmniejszy się o 15%, a na dodatek będzie to czytelnie udokumentowane.
Podobną technikę można zastosować w odniesieniu do pojedynczych pozycji.
manipulowanie datą
Zdarza mi się nieraz przygotowywać grupę przelewów, np. do ZUS, nie wtedy gdy mają być zrealizowane, lecz wcześniej, gdy mam na to czas i chęć. Ponieważ Firemka, generując takie przelewy, nadaje im automatycznie bieżącą datę, trzeba je było następnie mozolnie poprawiać dla zachowania właściwej chronologii zdarzeń.
Obecnie, od wersji 1.08 można ustawić dowolną datę jako bieżącą, po czym tworzyć dokumenty automatycznie datowane wedle życzenia. Trzeba na koniec pamiętać o przywróceniu standardowej daty, by nie narobić sobie więcej kłopotów niż pożytku. więcej...
ulga dla staruszka
Panowie, którzy ukończyli 60 lat (panie 55) nie muszą już płacić składki na Fundusz Pracy. Aby skłonić Firemkę do generowania składek z pominięciem FP, należy (z wyjątkiem urodzonych w grudniu) skrócić odpowiednio czas obowiązywania tej składki, po czym wprowadzić nowy okres z wartością 0 i terminem wygaśnięcia w dalekiej przyszłości (np. w roku 2199). Dzięki temu Firemka nie będzie modyfikować tego parametru podczas przyszłych aktualizacji.
 
opiekun: Janusz Wiśniewski :: rejestracja odwiedzin 3989 gości
mobi