2013
istotne zmiany
w Firemce
Do Firemki trafiły w końcu zmiany wynikające z obecnego stanu prawnego w zakresie wyglądu dokumentów. Zainteresowanych konkretami odsyłam do źródła, którym jest Ustawa o podatku od towarów i usługmd5. Fragment najciekawszy z punktu widzenia Firemki zaczyna się od słów "Faktura powinna zawierać" Osoby pragnące przywrócenia starych przepisów powinny kierować swe żale raczej do Ministerstwa Finansów, bo ja nie jestem stroną w tej sprawie.
oryginał i kopia
W rozporządzeniu nie ma mowy o żadnych tego typu oznaczeniach dokumentów. Wymagane jest wystawienie dokumentu w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron transakcji.
Oznaczanie dokumentów napisami "Oryginał" i "Kopia" było zawsze źródłem problemów. W Firemce, gdy chcemy skorzystać z dokumentów zapamiętanych w formie plików PDF, nigdy nie było pewności czy zachowany plik zawiera kopię czy oryginał. Również podczas wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną bardzo łatwo było o pomyłkę.
Nowelizacja przepisów ostatecznie likwiduje tego typu problemy. Dodatkowa korzyść: zamiast dwukrotnego wywoływania opcji drukowania można po prostu ustawić 2 egzemplarze bezpośrednio w programie drukującym.
Rozstałem się bez żalu z przestarzałymi zasadami, czego i Państwu życzę.
miejsce wystawienia
Ustawodawca ani słowem nie wspomina o obowiązku umieszczania na dokumencie informacji o miejscu jego wystawienia. Nadgorliwość przedsiębiorców w tym względzie wydaje się zwykłym marnowaniem atramentu. Aby zaakcentować ten fakt, zmieniona została nazwa elementu konfiguracji dla tekstu pod datą wystawienia z "Miejsce wystawienia" na "Poniżej daty wystawienia". Nie wymaga to od użytkownika żadnej reakcji, a zdefiniowane w tym miejscu napisy będą się nadal wyświetlać i drukować bez zmian.
Warto zwrócić uwagę, że to pole może w razie potrzeby zawierać dowolną treść, nie tylko miejsce wystawienia dokumentu, w szczególności nawet napisy Oryginał i Kopia w wersji do wykreślania.
dopełnienie nazwy dokumentu
Jak wynika ze wspomnianego wyżej dokumentu, w szczególnych przypadkach wymagane jest rozszerzenie nazwy dokumentu o dodatkowe informacje, np. "metoda kasowa", "samofakturowanie" i inne. Dlatego w aktualnej wersji w obu gałęziach Firemki pojawiło się dodatkowe pole przeznaczone do tego celu. Szczęściem miejsce odzyskane po napisach Oryginał/Kopia uchroniło przed uszczupleniem obszaru zawierającego właściwą treść dokumentu.
 
opiekun: Janusz Wiśniewski :: rejestracja odwiedzin 4176 gości
mobi