Firemka LITE
ekspresowy samouczek
dla niecierpliwych
Nie lubisz się przedzierać przez opasłe tomy nudnych podręczników. Właśnie program skończył się instalować i chesz go użyć w najprostszy sposób aby wyemitować pierwszą fakturę. Postępując według poniższego opisu, masz szansę zrobić to w czasie od 3 do 5 minut. Wystawienie każdej następnej faktury zajmie ci mniej niż minutę.
po uruchomieniu programu
Dane są zgrupowane w 4 kartach, możemy się dowolnie przemieszczać między nimi, dotykając skojarzonych z nimi ikonek. Dotknięcie ikonki karty innej niż bieżąca powoduje przejście do tej karty.
karta Biuro
Dotknij ikonę Biuro. Na tej karcie będą zapisane dane sprzedawcy, czyli twoje. Te dane zmieniają się przypuszczalnie najrzadziej, dlatego są na końcu. Początkowo rubryki są puste, trzeba je starannie wypełnić.
Uaktywnij tryb redagowania, dotykając ikonki powtórnie. Zapamiętaj tę zasadę: dotknięcie ikonki bieżącej karty rozpoczyna redagowanie, podczas gdy dotknięcie innej ikonki powoduje przejście na wskazaną kartę. Ekran przeglądania ma jasne tło, a ekran redagowania - ciemne. To może początkującym pomóc w orientacji.
Wypełnij kolejne rubryki swoimi danymi, dotykając kolejno każdą z nich i wpisując stosowne informacje. Jeżeli masz krótki adres pocztowy, druga linijka nie jest obowiązkowa. Nie musisz wpisywać adresu e-mail, jeżeli go nie masz lub nie zamierzasz z niego korzystać. Jeżeli faktury będą wyłącznie gotówkowe, zbędny jest numer rachunku. Można też pominąć wystawcę dokumentu, jeżeli wolisz się podpisywać czytelnie.
Zakończ redagowanie danych standardowym przyciskiem Powrót twojego urządzenia.
karta Towar
Dotknij ikonę Towar aby przywołać kolejną kartę, dotknij ją powtórnie aby wpisać wartości. Opisz towar, który zamierzasz sprzedać, zgodnie z nagłówkami rubryk. Możesz podać cenę netto, czyli bez podatku VAT, bądź brutto, czyli z podatkiem. Można tu zdefiniować tylko jeden towar bądź usługę, ponieważ w tej wersji program dopuszcza na fakturze (lub rachunku) tylko jedną pozycję.
karta Klient
Dotknij dwukrotnie ikonę Klient i wypełnij dane klienta, co najmniej nazwę i pierwszą linijkę adresu. Wpisz NIP, jeżeli dokument ma być fakturą VAT. Wpisz adres e-mail aby skorzystać z opcji przesłania faktury do klienta drogą elektroniczną. Aby uprościć podpisywanie dokumentu, wpisz personalia osoby odbierającej. Choć dziś podpis nie jest już obowiązkowy, wiele przemawia za tym, aby go jednak zdobyć. Numer rachunku bankowego nie ma zastosowania do faktury, można go więc spokojnie pominąć. Jeżeli któraś z informacji, po jej wprowadzeniu, zabarwi się na czerwono, to oznacza, że w jej zapisie popełniono błąd. Lepiej to popraw, bo wyemitowanie faktury z takimi danymi może sprowadzić kłopoty.
karta Dokument
Znanym już sposobem przejdź do redagowania karty Dokument. Ta karta jest na początku, bo praktycznie za każdym razem trzeba ją zmodyfikować (co najmniej numer dokumentu).
Domyślna nazwa dokumentu to Faktura VAT, ale możesz ją zmienić na co tylko chcesz.
Pola dat zostaną automatycznie wypełnione dzisiejszą datą.
Termin zapłaty wyświetla się i drukuje jako data, ale definiujemy go jako liczbę dni liczoną od daty sprzedaży. Program rozróżnia tylko dwa sposoby zapłaty: gotówką, gdy terminem zapłaty jest 0, a przelewem w przeciwnym wypadku.
Drukowanie VAT ustawiamy na Tak dla faktury VAT, a na Nie dla rachunku lub faktury marży.
Na tej karcie musisz także określić, czy cena towaru wyrażona jest kwotą brutto czy netto. Na tej podstawie program wyliczy pozostałe wartości.
Pole Tytuł przelewu nie ma zastosowania do faktur.
podgląd dokumentu
Jeżeli wszystkie dane zostały wpisane prawidłowo, program jest gotowy do wyemitowania dokumentu. Otwórz menu i wybierz opcję drukowania. Z przedstawionej listy wybierz Bieżący dokument. Jeżeli określony został co najmniej jeden adres e-mail, program zapyta, gdzie ma skierować wydruk. Wybierz Bezpośrednio aby przekazać wydruk do aplikacji drukującej. To spowoduje zapisanie dokumentu PDF, zawierającego obraz faktury, a następnie program spróbuje znaleźć wykonawcę wydruku. Dalszy przebieg zdarzeń będzie zależny od tego, co masz zainstalowane w systemie.
Jeżeli na przykład jesteś szczęśliwym posiadaczem Motoroli XOOM, to masz w systemie czytnik dokumentów Quickoffice, który zgrabnie wyświetli twoją fakturę. Jeżeli lista aplikacji skojarzonych z typem PDF jest pusta lub z zaproponowanych żadna nie wyświetla faktury poprawnie, zainstaluj bezpłatny MuPDF, który na wszystkich znanych mi urządzeniach pokazuje poprawnie dokumenty generowane przez Firemkę.
Bez obawy, jeśli trzeba coś doinstalować, możesz w tym celu spokojnie opuścić program, bo wprowadzone dane nigdzie nie uciekną. Po powrocie do Firemki wybierz z menu wydruków opcję Dokument z pliku - twoja faktura czeka tam na wyświetlenie lub wydrukowanie.
wydruk na papierze
Jeśli masz drukarkę sieciową, dostępną przez WiFi, to do drukowania plików PDF można użyć Happy2Print. Inna sprawdzona aplikacja to PrintBot, lecz pamiętaj, że do przetwarzania danych korzysta on z zewnętrznego serwera, co w przypadku poufnych dokumentów może być trudne do zaakceptowania.
Istnieją też inne sposoby drukowania, zależne od posiadanego sprzętu. Wielu producentów, zarówno urządzeń mobilnych jak i drukarek, dostarcza oprogramowanie drukujące dedykowane ich wyrobom. Przykładowo, tablet Motorola XOOM ma swój MotoPrint. Są specjalizowane programy Samsunga czy HP, dla drukarek tych marek.
Jeśli drukarka nie jest bezpośrednio dostępna, można wybrać opcję wysyłki dokumentu e-mailem, odebrać go na komputerze stacjonarnym i tam wydrukować w dogodnym miejscu i czasie.
 
opiekun: Janusz Wiśniewski :: rejestracja odwiedzin 4577 gości
mobi