główna strona  Nowoczesne podejście
do tradycyjnego
oprogramowania
 
poweredbymysql
rozszerzenie CDN Klasyka
Przedmiotem oferty jest kompletny system do przetwarzania baz danych z progamów CDN Klasyka (Clarion) do formatu SQL oraz dodatkowe narzędzia do przeglądania i analizowania tych danych. System zbudowany jest na platformie Linux z wykorzystaniem serwera baz danych MySQL. Narzędzia do przeglądania i analizy danych zbudowane są w oparciu o skrypty CGI i dla użytkownika są dostępne przy użyciu zwykłej przeglądarki stron www.
Proponowany system składa się z trzech niezależnie realizowanych części:
Systemu Linux z zainstalowanym stosownymi usługami, jak baza danych MySQL, serwer www Apache, interpreter Perl, serwer SSH, zapora ogniowa.
Konwertera baz danych przetwarzającego pliki .DAT, utworzone przez programy CDN Klasyka, do baz danych MySQL. W skład tej części wchodzą także skrypty pozwalające na całkowite zautomatyzowanie pobierania danych, o ile istnieje kontakt sieciowy z katalogami danych programów CDN Klasyka. Dane mogą być pobierane z serwerów Linux, Windows, Novell. Serwer MySQL umożliwia dostęp do danych za pomocą ogólnodostępnych narzędzi, np. interfejs ODBC dostępny dla platformy Windows pozwala korzystać z danych w arkuszu kalkulacyjnym z pakietu MS Office czy OpenOffice.
Zestawu narzędzi do przeglądania i analizowania danych w bazach MySQL. Wyróżnić tu można następujące komponenty:
 • Interfejs www do przeglądania, wyszukiwania i edycji danych. Tabele danych mogą być sortowane, filtrowane i grupowane względem dowolnej kolumny, a wartości liczbowe można sumować w obrębie określonych grup, np. wartość sprzedaży dla danego kontrahenta. Filtrowanie polega na ograniczaniu wyświetlanych danych do tych, które spełniają zadane kryteria. Istnieje możliwość importowania danych (w ustalonym zakresie i porządku) do arkusza kalkulacyjnego lub innej bazy danych w formie pliku tekstowego CSV.
 • Interfejs www do ustalania praw dostępu dla użytkowników systemu. Użytkownikowi można przydzielać/odbierać prawo do przeglądania bądź przeglądania i modyfikacji do całych baz danych lub poszczególnych tabel.
 • Interfejs www, prezentujący kartotekę towarów z programu FPP w uproszczonej postaci, jako oferty publicznie dostępnej dla klientów. Prezentowane dane zawierają grupę, symbol, nazwę towaru, jego cenę detaliczną, stawkę VAT i symbol PKWiU. Ponadto osoby, posiadające dodatkowe uprawnienia, mogą po zalogowaniu się uzyskać dostęp do innych informacji, np. do stanów magazynowych. Zakres tych informacji może być w łatwy sposób dostosowany do aktualnych potrzeb. Istnieje możliwość łatwego doczepienia do każdego towaru pliku graficznego, np. zdjęcia.
 • Interfejs www do prezentacji przeterminowanych płatności na podstawie raportu z programu KH, z możliwością ograniczania wyświetlanych elementów z uwagi na czas zaległości, z możliwością wydruku listy niezapłaconych dokumentów oraz danych adresowych dla pojedynczego kontrahenta.
 • Skrypt generujący dodatkową tabelę z danych z FPP w powiązaniu z danymi o płatnościach z KH. Tabela zawiera informacje o sprzedaży oraz realizacji płatności dla kontrahentów, których sklasyfikowano w FPP przy pomocy pola "Tytuł". W tym polu można umieścić symbol kodowy definiujący np. przynależność do regionu geograficznego, przypisanie do konkretnego PH, uczestnictwo w programach lojalnoścoiwych itp. Tę tabelę przegląda się przy pomocy ogólnego interfejsu, który pozwala policzyć sprzedaż według dowolnego z zakodowanych kryteriów.
 • Skrypt generujący dodatkową tabelę, pokazującą sprzedaż w określonych grupach towarowych dla określonych klientów, w powiązaniu z informacją o płatnościach z KH. Pomocny przy rozliczaniu np. akcji promocyjnych. Listę towarów oraz listę klientów należy zdefiniować w dodatkowych, pomocniczych tabelach.
 • Skrypt generujący dodatkową tabelę, pokazującą sprzedaż dla określonych klientów i określonych grup towarowych w rozbiciu na miesiące lub dla całego roku.
 • Skrypt generujący dodatkową tabelę, pokazującą czas zalegania towarów w magazynie, bardzo przydatny przy redukowaniu zbędnych zapasów.
Istnieje możliwość dodania na życzenie, innych, dowolnie skomplikowanych analiz.
informacje dodatkowe
Aby umożliwić zapoznanie się z proponowanym systemem, uruchomiliśmy go z przykładową bazą, którą producent dostarcza wraz z FPP. Oprócz tabel, które znamy z FPP znajdziemy tam także kilka przykładów tabel będących wynikiem przetwarzania danych:
 • tabele d_nag, d_poz, d_kon i d_tow stanowią skrót najważniejszych informacji z dokumentów, przedstawionych w zgrabniejszej formie,
 • img pozwala na gromadzenie ilustracji do towarów,
 • grpex zawiera opisy grup towarowych i decyduje o asortymecie wyświetlanym w ramach oferty, a
 • skansen pokazuje liczbę dni zalegania każdego towaru w magazynie.
Dla klienta detalicznego można udostępnić ofertę, wyświetlanej wprost z tabeli materia przykrojonej do informacji cennikowych. Upoważnieni pracownicy mogą dodatkowo po zalogowaniu otrzymać dostęp do stanów magazynowych. Bardzo łatwo wzbogacamy swoją ofertę o ilustracje (zdjęcia), umieszczając je w tabeli img. W naszej pzykładowej bazie pokazaliśmy zastosowanie ilustracji w grupie instrumentów muzycznych.
Przy analizowaniu danych może być korzystne połączenie informacji z kilku tabel w jednej, jak to pokazuje przykład flat, gdzie do każdej pozycji dokumentu dołączono informacje o kliencie. To oczywiście tylko prosty przykład, w praktyce możliwe jest łączenie dowolnych pól z dowolnie wielu tabel.
Dysponując autorskim oprogramowaniem operującym na strukturze danych plików "DAT" Clarion-a, oferujemy mozliwość globalnej modyfikacji zawartości baz danych, np. usunięcie całej grupy towarów, przekształcenie numerów telefonów do jednolitego formatu, dopisanie unijnego prefiksu NIP itp. dowolne "sztuczki".
kontakt
informatyka: Janusz Wiśniewski
j.wisniewski@jbw.pl 17·8626236
sprawy finansowe: Lidia Sztobryn
l.sztobryn@jbw.pl 17·8626236
 
opiekun: Janusz Wiśniewski :: rejestracja odwiedzin 5502 gości
mobi